• {{hotel.agoda_hotel_name}}

  {{hotel.fullcity}}

Nhận phòng

Trả phòng

Khách

Giá mỗi đêm :

{{lower_price_bound |number:0}} - {{upper_price_bound |number:0 }} VNĐ
 • portfolio image

  {{hotel.hotelName}}

  • Agoda

   {{hotel.dailyRate |number:0}} VND

  • Giá tốt nhất

   {{hotel.dailyRate |number:0}} VND

  {{hotel.crossedOutRate |number:0}} VND

  {{hotel.discountPercentage}}%

  {{hotel.dailyRate |number:0}} VND

ĐIỂM ĐẾN PHỔ BIẾN VIỆT NAM

package-place

Hà Nội

package-place

Hồ Chí Minh

package-place

Sapa

package-place

Phú Quốc

package-place

Đà Nẵng

package-place

Nha Trang

package-place

Huế

package-place

Đà lạt

package-place

Hội an